fbpx

När du ska ställa undan husbilen på förvaring är det viktigt att den vintersäkras för att undvika skador.  Här berättar vi hur du förbereder din husbil inför vinterförvaringen. För att du ska slippa starta vårsäsongen med massa problem är det nödvändigt att se över husbilen på flera olika punkter.

Till en början är det bra att se över husbilens serviceintervall. Om det är dags för service inom en snar framtid kan det vara bra att utföra den innan uppställning för vintern. Den gamla oljan kan ha dragit åt sig fukt som fryser vid minusgrader, samt skapar kondens som kan orsaka skada på motorns insida. Dessutom är det ofta lättare att få servicetider på hösten än under den hektiska våren. I samband med detta kan du även passa på att smörja alla gångjärn och lås samt se över tätningar på taket och även runt luckor och fönster. Om tätningsmassan har torkat och börjat spricka finns det risk för vattenläckage.

Batterierna är en del av husbilens hjärta. Du bibehåller dess skick genom att underhållsladda dem och/eller demontera dem. För att undvika mögel och skadedjur tömmer du fordonet på all form av mat och gör en grundlig rengöring av både utsida och insida. Ställ dörrar och luckor till kyl och frys i vädringsläge för att undvika lukt, fukt och mögel.

Genom att vintersäkra husbilen undviker du bl.a. frost- och mögelskador

En omdiskuterad punkt är fuktslukare. Är det en hjälp eller kan det bli en stjälp? Syftet är att de drar åt sig fukt, som kan finnas i husbilen, ner i dess behållare. Det kan även ha en motsatt effekt om husbilen står utomhus. Då husbilen är väl ventilerad kan fuktslukaren istället dra in fukt utifrån och skapa fukt inne i husbilen som annars inte skulle finnas alls. Allt beror på hur din husbil står förvarad. Ta även ur dynor, kläder och andra textilier som drar åt sig fukt. Finns exempelvis hudester på dem riskerar de att börja mögla.

Den bästa förvaringen för husbilen är att stå inomhus eller under tak. Om du inte har den möjligheten och täcker över husbilen istället, är det bra att se till att ventilationen är tillräcklig och att inte stora snömassor uppkommer på husbilens tak. Palla om möjligt upp fram- och bakvagn för att undvika att all tyngd vilar på däcken.

Vattensystemet är husbilens viktigaste system

Det är viktigt att tömma vattensystemet för att undvika frostskador. Börja med att tömma toaspolning och toatank. Därefter tömmer du gråvattentank, färskvattentank och varmvattenberedaren. Öppna alla kranar och ställ dem mitt emellan varmt och kallt. Skruva även av duschmunstycket för att tömma det. Kör igång vattenpumpen för att få bort vatten ur ledningarna och om möjligt blås i vattenkranarna för att få ut det sista från eventuella rörsvackor. Ett tips är att hälla koncentrerad spolarvätska i alla vattenlås såsom diskho, handfat och dusch, för att undvika att vatten samlas och fryser. Ta sedan ut säkringen från vattenpumpen och töm filterkoppen till vattenpumpen. Det är vanligt att denna fryser om den inte töms, vilket i sin tur gör att det bara kommer luft när vattenpumpen startas på våren.

Beroende på hur fordonet har förvarats kan det få mindre fuktskador under vintern. Därför är det bra att göra en noggrann visuell kontroll samt lukta ordentligt i fordonet efter vintern. Vid misstanke om fuktskador bör du kontakta en husvagn- eller husbilsfirma för fukttest och eventuell åtgärd. Görs proceduren till en rutin finns många tusenlappar (i reparationskostnader) att rädda genom att upptäcka detta i tid.

Se flera tips för campinglivet HÄR! 

Share This