fbpx

Husbilsskolan

En introduktion till husbilsvärlden

Husbilsskolan del 28 vattenförsörjning

Husbilsskolan av Svea Husbilar

Din guide till ett härligt husbilsliv

Vattenförsörjning för husbil

Husbilar är försedda med en stor invändig färskvattentank som rymmer ca 100 liter vatten, vilket också väger 100 kg när den är helt fylld. Det gör att vattentanken tar av lastvikten. Ta därför endast med dig tillräckligt mycket vatten för behovet av resan och fyll på när du kommer fram till resmålet.

Du fyller på färskvattentanken utifrån via påfyllningslocket. Det kan vara smart att ta med en vattenslang och några kopplingar på resan. Då kan du skruva på din vattenslang på bensinmackarnas vattenkran och därefter enkelt fylla på. På det sättet sparar du många tunga lyft mellan kranen och bilen. För säkerhets skull bör du även ta med en vattenkanna som du har vi de tillfällen som vattenslangen inte går att använda. Det är viktigt att vattenkannan endast används för dricksvatten och skall vara hel och ren för att minska risken för bakterietillväxt. Håll alltid slang, kopplingar och alla andra delar som har med dricksvattnet att göra rena. Placera inga delar på marken och var noggrann med hur du förvarar dom. Lägg gärna delarna i en förslutningsbar förpackning.

Det finns två olika system för att få vatten i kranen. Har du en nyare bil med Microbrytare i kranarna så startas en elektrisk pump i färskvattentanken automatiskt när en vattenkran öppnas. I vissa husbilar behöver du slå på vattenpumpen manuellt. Vattennivån i färskvattentanken kan i regel alltid läsas av på kontrollpanelen. Alla märken har olika lösningar för detta, så kontrollera hur ditt fordon visar nivån genom att läsa i instruktionsboken.

TIPS!
Vattnet behöver bytas ut regelbundet för att undvika försämrad vattenkvalitet. Detta beror på att bakterier trivs i stillastående vatten och det vill du undvika. Fyll på med en mindre mängd vatten så slipper du slösa.

Underhåll av vattensystemet

Se över slangar och slangklämmor på pump, kranar och varmvattenberedare i början samt i slutet på säsongen. Vid misstanke om att något är fel, eller att du har hittat ett fel skall du kontakta fackman för åtgärd. På det sättet kan du undvika vattenskador. Ska du ställa undan husbilen på förvaring under vintersäsongen kortare eller längre perioder bör du tömma vattensystemet. Använder du inte värmesystemet är det stor
risk för frost och då ska hela vattensystemet tömmas på vatten dvs. tankar, ledningar och varmvattenberedare. Öppna vattentankens tömningskran, varmvattenberedarens tömningskran och samtliga kranar, dessa ska stå mellan kall och varm i öppet läge.

TIPS! Blås igenom kranarna när alla spjäll är öppna, med hjälp av en ballong eller tryckluft, för att få ur allt vatten och därmed minska risken för spruckna slangar och kopplingar.

Renhållning

Varför är det då så viktigt att ägna tid åt dricksvattnet kanske du funderar över. Det enkla svaret är att en bra rutin och en ren tank ger bra förutsättningar för rent vatten. I Sverige är vattenkvaliteten god och risken för att bli sjuk av vatten är liten, men det är även viktigt att ha rikligt med kunskap för att minimera riskerna. Det är framförallt mikroorganismerna vi behöver bekämpa i vattnet. Det finns mängder av arter och det är svårt att sammanfatta alla i denna text. Vill du läsa mer och få aktuell information om dricksvatten kan du besöka livsmedelsverkets hemsida.

Tillväxten av mikroorganismer påverkas av temperatur och ljus. För att bakterierna ska kunna växa och föröka sig behöver de näring. Du som husbilsägare fyller tankarna med vatten från olika platser där du inte alltid känner till vattenkvaliteten. De små vattensystemen som finns i husbilen blir då extra utsatta för bakterier när du fyller på. Du kan undvika tillväxt av bakterier genom att fylla på vatten som är rent och klart samt att du regelbundet rengör tanken.

Även om risken för att bli sjuk är liten så är målet alltid att vattnet ska vara helt fritt från mikroorganismer när du fyller på nytt. Har du gammalt “okänt” vatten i tanken rekommenderas det att du tömmer ut detta och rengör tanken innan påfyllning. Hur lång hållbarheten på vattnet i tanken är kan påverkas av temperatur, vattnets kvalitet, hygien med mera. Det går därför inte att ge en exakt tidsram på hur ofta vattnet behöver bytas ut.

Förorening i tanken

Hur kommer då mikroorganismerna in i tanken? Följande är troliga föroreningskällor för husbilen:

 • Vattentäkten (tex en grävd brunn) som påverkats av avlopp, gödsel, åkermark och ytvatten.
 • Vatten från sjöar och vattendrag som kan vara förorenade.
 • Kommunalt kranvatten är inte tjänligt som dricksvatten i vissa länder.
 • Dålig handhygien i samband med påfyllning.
 • Dålig “slanghygien” dvs. Slangar som är smutsiga, skadade eller legat på marken.
 • Latrinhantering.
Vad tar död på Mikroorganismer?

Kokning i ett par minuter är den absolut effektivaste metoden. Observera att kaffebryggare inte kommer upp i tillräckligt höga temperaturer. Andra rengöringsmetoder är:

 • Klor: Effektivt mot bakterier och i viss mån även åt somliga virus. Klorhalten går att mäta. Fungerar att använda både för tankrengöring och till dricksvattendesinfektion.
 • VirkonS: Effektiv mot virus och bakterier. går att använda både för tankrengöring och till dricksvattendesinfektion.
 • Jod: Liknar klor, men en ovanlig metod i Sverige. Denna kan du ej mäta.
 • Uv-ljus: Mycket effektivt under förutsättning att vattnet är klart och inte grumligt av tex alg växt eller humus.
 • Silverjoner: Bra mot bakterier men ska ej drickas. Dessutom sämre ur miljösynpunkt då vi vill minska silverhalten i naturen.
Viktigt att tänka på
 • Rengöra tanken och vattenledningarna minst 1 gång per år eller om det blivit bottenslam.
 • Desinficera vattnet om det känns bra för dig. Men gör det med måtta.
 • Fyll på med så rent vatten som möjligt.
 • Var noggrann vid påfyllning, tvätta händerna innan.
 • Fyll på vattentanken före en eventuell latrintömning.
 • Spola igenom slangen innan påfyllningen av vatten.
Färskvattentankens rengöring

Innan användning av rengöringsmedlet bör du läsa produktdatabladet noggrant samt husbilens instruktionsbok. En del rengöringsmedel är korrosiva mot vissa material om de är i längre tids exponering. Följ därför instruktioner noggrant på förpackningarna.

 • Du rengör färskvattentanken genom inspektionsöppningen.
 • Se till att tvätta händer eller handskar ordentligt innan de förs ner i tanken.
 • Använd en mjuk och skonsam tvättsvamp för att undvika repor i plasten. Denna ska endast användas för färskvattentanken.
 • Skölj ur tanken med nytt vatten.
 • Gör en brukslösning i en hink eller flaska med det rengöringsmedlet du valt. Beroende på hur du kommer åt tanken kan det räcka med 10 – 20 liter.
 • Det finns rengöringstabletter för färskvattentankar att köpa i butiker för husbilstillbehör. Följ anvisningarna på förpackningen, skölj gärna systemet en extra gång mot vad som rekommenderas då du inte vill ha dessa medel i dricksglaset.
 • När medlet är löst häller du allt i vattentanken.
 • Sätt på kranarna så att vatten med medlet rinner igenom systemet. Observera att varmvattenpannor ej bör utsättas för dessa medel så låt dessa kranar förbli stängda under rengöringen. Se manualen för ytterligare information.
 • Ta nu samma mjuka tvättsvamp och se till att alla ytor får vatten.
 • Låt verka enligt instruktionen på förpackningen av valt rengöringsmedel.
 • Töm tanken.
 • Skölj först, om möjligt, med en mindre mängd vatten.
 • Fyll upp tanken och se till att hela systemet blir rejält genomsköljt, även varmvattensystemet för säkerhets skull.
 • Skölj en gång till på samma sätt.
Desinfektion av dricksvatten
 • Förbered en flaska (t.ex. 1 liters PET) med brukslösning av valt medel för att säkerställa att det löser upp korrekt.
 • Dosera enligt förpackning samt följ instruktionerna.
 • Häll flaskans innehåll i vattentanken.
 • Fyll på med vatten som vanligt men vänta ca 10 – 30 min innan användning.
Flaskvatten (vid utlandsvistelse)

Vatten på flaska går naturligtvis utmärkt att använda till dryck. Säkerställ att sigillet är oöppnat när du köper flaskan. I en del länder kan det förekomma att begagnade flaskor fylls på med okänt vatten. Reser du med husbilen i Sverige kan du med fördel använda färskvattentanken eller en dunk och fylla på med kranvatten, vilket både är bra för miljön och plånboken. Avslutningsvis ska du inte bli allt för orolig över vattnet. Syftet med information är att ge dig ökad kunskap, vilket förhoppningsvis leder till kloka beslut i olika situationer. Vid vissa turistorter är det självklart att man inte dricker kranvatten och då skulle inte vi rekommendera att du dricker det vattnet heller.

Toalett

Under toalettstolen finns en toalettkassett. Denna är löstagbar från utsidan på fordonet så du kan frakta bort och tömma innehållet. Kassetten töms i en anpassad latrintömning, som fungerar som en stor toalett. Du finner dem på ställplatser, campingplatser och vissa vägstopp eller rastplatser. När du har tömt kassetten bör den spolas av med vatten för att hållas ren och fräsch. ToaKem är ett saneringsmedel som även motverkar gasbildning och dålig lukt. Det är speciellt avsett för kassettoaletter och finns både som flytande och tablett. Kom ihåg att använda anpassat toalettpapper för din kassettoalett. Vanligt toalettpapper kan fastna i kassetten då det inte bryts ned lika lätt som det anpassade.

Gråvatten

Gråvattentanken är placerad under husbilen och samlar upp spillvatten från diskho, handfat och dusch.

 • Står husbilen oanvänd när det finns risk för frost och värmesystemet inte används, bör gråvattentanken tömmas genom att öppna avtappningskranen. Annars finns det risk för att vattnet fryser och då skadar tanken.
 • Vintertid bör du låta gråvattentanken öppen, häll sedan spolarvätska i alla vattenlås för att säkra vattenlåsen från att frysa sönder.
 • Observera att frostskador aldrig täcks av garanti.

Läs nästa avsnitt om elförsörjning i husbilen.

Gillar du husbilar lika mycket som oss och vill läsa mer? Kolla in alla inlägg på vår husbilsblogg.

Följ oss på sociala medier för mer tips och inspiration om husbilslivet på Facebook och Instagram.

Leveransgenomgång av husbil

Leveransgenomgång av husbil

Det är viktigt att få en bra start med ditt fritidsfordon. Därför är det väsentligt med en noggrann genomgång av...

Lär känna din husbil

Lär känna din husbil

När du får hem din husbil så är det viktigt att lära känna den. Ta gärna reda på hur viktiga områden som värme, spis,...

Försäkra din husbil

Försäkra din husbil

När du ska försäkra din husbil så är det viktigt att välja en bra och omfattande försäkring om olyckan skulle vara...

Säkerhet gällande husbilen

Säkerhet gällande husbilen

Att känna sig trygg vid camping är A och O. Här har vi valt att samla de mest vitala sakerna att tänka på kring...

Lasta rätt i husbilen

Lasta rätt i husbilen

För att du ska få en säker resa är det viktigt att husbilen är balanserad och att all last är förankrad på rätt sätt....

Resa med djur i husbil

Resa med djur i husbil

Det kan vara väldigt trevligt att ta med hunden eller katten på husbilsresan. Men hur säkerställer du att djuret har...

Inred din husbil

Inred din husbil

Vid en första anblick kan det vara svårt att komma på hur du kan sätta din personliga prägel på husbilen då den kan...

Resa utomlands med husbil

Resa utomlands med husbil

Att resa ner i Europa med husbilen är både spännande och praktiskt. Innan du ger dig iväg finns det en hel del saker...

Gasol i husbil

Gasol i husbil

Energikällan utöver 230V och 12V är gasol. Både värmaren, spisplattorna och varmvattenberedaren drivs av gasol, i en...

Husbilens köksapparater

Husbilens köksapparater

På en gasolspis regleras varje låga dvs. “platta” separat och har ofta en egen tändsäkring om lågan skulle släckas....

Husbilens elförsörjning

Husbilens elförsörjning

230 Volt, även kallat landström, är både bekvämt och ibland nödvändigt för att kunna driva de apparater du vill ha med...

Värmesystem i husbil

Värmesystem i husbil

Det finns olika lösningar för värmesystem till husbilar och i huvudsak så skiljer de sig genom vattenburen eller...

Underhåll av husbilen

Underhåll av husbilen

Din husbil bör underhållas lika regelbundet som din personbil. Invändigt kan du använda samma rengöringsprodukter som...

Körkort för husbil

Körkort för husbil

Med hjälp av Transportstyrelsens app kan du både utföra tjänster och få information om ditt eller dina fordon direkt i...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 − 8 =

Share This