fbpx

Användarvillkor 

Allmänt

Detta dokument beskriver hur du får använda sveahusbilar.se (”webbsidan”). Om du har frågor om eller synpunkter med anledning av dessa villkor, på vår hantering av personuppgifter eller användning av cookies, kontakta oss på info@sveahusbilar.se. Svenska Husbilsgruppen AB, 559059-6721, Hantverksvägen 12, 764 93 Väddö, (”Svea Husbilar”, ”vi”, ”oss”) är ett bolag verksamt inom förmedling av husbilar och husvagnar. Alla tjänster tillhandahålls av oss om inget annat anges. Genom att använda någon del av webbsidan, medger du att du har läst, förstått och accepterar våra användarvillkor. Användarvillkoren på denna sida kan komma att uppdateras eller ändras.

Friskrivning

Informationen som ges på webbsidan är allmänt hållen. Vi har sammanställt den i informationssyfte. Informationen kan innehålla erbjudanden, produkt- och tjänstebeskrivningar. Det finns en risk att informationen på Webbsidan vid något tillfälle inte är uppdaterad med den senaste uppdateringen. 

Immaterialrätt

Om ingenting annat anges uttryckligen är det vi på Svea Husbilar som är ägare till alla immateriella rättigheter som presenteras på webbsidan. Du får använda materialet som presenteras på Webbsidan endast för personligt bruk. All reproduktion utan vårt godkännande är i varje enskilt fall förbjuden.

Dina rättigheter

Webbsidan har utformats på ett sådant sätt att du kan utforska den utan att tillhandahålla oss några personuppgifter, såsom ditt namn eller din adress. Om du emellertid väljer att tillhandahålla oss sådan information (genom tex förmedlings formuläret.) som anses vara personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”Förordningen”), annan unionsrätt samt svensk rätt kommer Svea Husbilar att vara personuppgiftsansvarig i Förordningens mening för insamlade personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på info@sveahusbilar.se om du vill korrigera eller radera de personuppgifter vi från tid till annan kan ha lagrade hos oss om dig. Du har också rätt att utan kostnad begära ett utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig. Vänligen notera att en sådan begäran ska vara skriftlig och signerad av dig. Läs mer om vår hantering av personuppgifter i vår integritetsskyddspolicy.

Cookies

Vi använder cookies på webbsidan. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på den webbsidan. En cookie kan hjälpa oss att känna igen din enhet nästa gång du besöker vår webbsida, förse dig med tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina användarmönster för webbsidan. Det finns andra tekniska funktioner, såsom pixeltaggar, beacons, och andra liknande filer och tekniska funktioner som kan fylla samma funktion som cookies. Vi använder termen ”cookies” här nedan för både cookies och andra sådana tekniska funktioner som beskrivs här ovan. 

Vi använder cookies för de syften som beskrivs här nedan: cookies Vi använder cookies för att driva vissa funktioner på Webbsidan och för att optimera ditt användande av vår webbsida. Det innebär att när du fortsätter att använda vår webbsida eller kommer tillbaka för att använda den igen kommer webbsidan att tillhandahållas till dig på det sätt som du tidigare har bett om, så att dina tidigare preferenser och inställningar kvarstår. Vi använder cookies för att analysera hur användare bereder sig tillgång till webbsidan samt hur webbsidan används och dess prestanda. Vi använder informationen för att uppdatera, driva och förbättra vår webbsida, för att ta fram statistik och för marknadsföringsändamål. Vi kan tillåta våra samarbetspartners att använda cookies på vår webbsida för samma syften som vi beskriver ovan. Vi kan också tillåta att företag som tillhandahåller tjänster på vårt uppdrag att använda cookies för de syften vi beskriver ovan. För närvarande använder vi oss av ett verktyg för riktande av annonser på Facebook och ett verktyg för riktade annonser och analys av trafiken på Webbsidan på Google. För mer information om de olika tredjepartstjänsterna och deras hantering av personuppgifter hänvisar vi till respektive leverantör: Facebook, Google. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera dina inställningar för cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies, radera vissa eller alla cookies. I allmänhet bör du också kunna ändra dina inställningar för sådana tekniska funktioner som liknar cookies genom att genom att justera inställningarna för din webbläsare. Dessutom kan du använda externa webbsidor, såsom http://www.youronlinechoices.eu/, för att styra vilken information som samlas in om dig och använda i riktad marknadsföring. Vänligen notera att om du väljer att blockera cookies kan det leda till att webbsidans funktionalitet påverkas.

E-postutskick

Vi kan komma att skicka e-post till dig om du har försett oss med dina kontaktuppgifter på webbsidan genom kontaktformulär, chatt, prenumerera på viss information eller genom att skicka e-post till någon av våra e-postadresser. Om du inte vill ta del av utskick kan du avprenumerera på utskick genom att följa länkar i utskicken. När du har försett oss med din e-postadress själv, t.ex. genom att maila oss eller att fylla i våra kontaktformulär, sparar vi den till dess att du ber oss att upphöra med utskick till dig. 

Uppdateringar

Vi på Svea Husbilar kan komma att göra uppdateringar i dessa användarvillkor. Sådana uppdateringar tillämpas från och med den dag när uppdateringarna publiceras på vår webbsida.

Share This